Bestuur

Het IPSO Huis Kennemerland wordt bestuurd door een onafhankelijke stichting die actief bijdraagt aan het goed laten functioneren van het huis. Het bestuur bestaat uit de volgende onbezoldigde leden:

Esther Vink Algemeen bestuurslid, portefeuille personeel
Maria Wiebosch-Steeman Algemeen bestuurslid, portefeuille IPSO
Jan Kramer Algemeen bestuurslid, portefeuille personeel
Jan Giliam Penningmeester

In het IPSO Huis Kennemerland werken vier coördinatoren: Marloes Telder, Manon Boom, Sheila Bijthoorn en Ilona Koopman.

Vrijwilligers

Om alle werkzaamheden goed te laten verlopen zijn vele vrijwilligers actief in en ten behoeve van het IPSO Huis Kennemerland

De gastvrouwen en gastheren voor de dagelijkse ontvangst van gasten in het huis. Zij bieden een luisterend oor, geven ruimte en aandacht voor het persoonlijke verhaal en voeren gastgesprekken en zij begeleiden groepen die gebruik maken van de faciliteiten van het huis. Een deel van de gastvrouwen en gastheren vervult naast de primaire opvangtaak ook nog taken in werkgroepen en commissies.