Ruim één op de drie Nederlanders krijgt in de loop van het leven kanker. De confrontatie met het feit dat men kanker heeft, is doorgaans een enorme schok. Niet alleen voor de patiënt maar ook voor de naaste omgeving. Hoewel de medische wetenschap grote vorderingen maakt en veel vormen van kanker een toenemende kans op herstel te zien geven, zal het leven van mensen met kanker nooit meer hetzelfde zijn. Mensen met kanker en hun naasten zullen moeten leren omgaan met hun ziekte die een grote impact heeft op het dagelijks bestaan.

De medische sector en met name de daaraan verbonden instellingen zoals ziekenhuizen en klinieken zijn primair gericht op het onderkennen en, waar mogelijk, bestrijden van de fysieke ziektebeelden en symptomen. Er is echter een grote behoefte aan ook meer psychosociale en, soms ook praktische ondersteuning, waarop de medische sector niet of nauwelijks is ingesteld. Direct en indirect getroffenen vragen om een mogelijkheid om tot zichzelf te komen, hun ervaringen en gevoelens te delen, praktische informatie of een steuntje in de rug te krijgen.

Het IPSO Huis Kennemerland is in 2010 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 50038559.
Het RSIN/fiscaal-nummer van het IPSO Huis is 8225.08.485.

ANBI logo
ipso logo