7 jaar geleden werd bij Cindy, gast in Heemskerk, acute leukemie geconstateerd. Gelukkig  is zij volledig hersteld door stamcellen van haar zus. Het verwerken van deze heftige ervaring kwam pas later op gang.  Haar  ervaringen heeft zij aan het papier toevertrouwd. Een aangrijpend, maar door de positieve uitkomst,  ook een hoopvol document. Geïllustreerd en met bijdragen van haar kinderen. Cindy hoopt dat dit lotgenoten kan helpen in hun proces van ziekte, behandeling en meer inzicht geeft aan naasten. Bestellen kan via info@ipsohuiskennemerland.nl onder vermelding van ‘Verhaal Cindy”. Kosten bedragen 10 euro waarvan 2,50 ten goede komt van het IPSOHuis Kennemerland. (Een inkijkexemplaar ligt op de locatie in Heemskerk.)