De diagnose kanker is ingrijpend, al helemaal als je niet meer beter kan worden. Geconfronteerd worden met een ongeneselijke ziekte kan je aan het wankelen brengen. Het heeft invloed op wie je bent, hoe je je voelt, hoe je in het leven staat, hoe je je verhoudt tot je lichaam, je gemoedstoestand, op je contact met naasten, op je gevoel van zinvolheid, op de manier waarop je je dag invult, op je toekomstplannen.

Het kan behulpzaam zijn om hier met gelijkgestemden over te praten. Hoe sla ik deze nieuwe weg in? Hoe ga ik om met mijn situatie? IPSO Huis Kennemerland organiseert vijf groepsbijeenkomsten in sept/okt/nov. voor mensen met kanker die weten dat ze niet meer beter worden.

Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema dat te maken heeft met zingeving.

Wie
Maudy van Klaveren, geestelijk verzorger bij Questio-Centrum voor Levensvragen.

Waar/wanneer
Haarlem, 5 vrijdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur.

Data in najaar 2023:
1 september, 22 september, 13 oktober, 3 november, 24 november 2023.

Kosten
Geen.
Maximaal 8 deelnemers.

Aanmelding of meer info
Aanmelden is verplicht. Dit kan per e-mail op info@ipsohuiskennemerland.nl of per telefoon: (06) 184 34 699. Ook kun je ons hier bereiken voor meer informatie.