Geestelijke verzorging

Wie – direct of indirect – te maken krijgt met kanker loopt een grote kans dat de zin van de dingen onder druk komen te staan. Vragen als: ‘Waarom ik?’, ‘Wat is hier de zin van?’ of ‘Wat moet, wil en kan ik nog met mijn leven?’ kunnen maar zo aan de orde van de dag zijn.

Na de diagnose is er vaak veel aandacht en zorg voor je lijfelijke kant. Het hele palet aan behandelings- (on)mogelijkheden komt voorbij.

Tegelijk speelt in veel gevallen de ontluistering, de paniek, het ongeloof en/of de verwarring een minstens even belangrijke rol. Gelukkig, is er voor deze zingevings-vragen steeds meer aandacht. Het zijn vragen waar vaak geen pasklare antwoorden zijn en ze hebben ook tijd nodig om doordacht te worden. ‘Wat moet ik nou toch?’, ‘Alles staat op z’n kop!’ Het zijn vragen die je leven nog verder kunnen ontregelen als je ze niet serieus neemt.

Dat ‘serieus nemen’ begint met het erbij stilstaan, ze tegen het licht houden en er vertrouwelijk over praten, wikken en wegen, ordenen en luisteren naar jezelf. En wellicht oude of nieuwe bronnen ontdekken om er mee verder te kunnen. Een geestelijk verzorger is daarin gespecialiseerd.

IPSO Huis Kennemerland werkt samen met Questio-Centrum voor Levensvragen. Bij Questio-CvL werken geestelijk verzorgers die speciaal zijn opgeleid voor begeleiding van vragen rondom zingeving, kwaliteit van leven, sterven, levensbeschouwing, religie en spiritualiteit. Zij bieden een luisterend oor, helpen om gedachten te ordenen en begeleiden bij rouw en verdriet. Geestelijk verzorgers hebben geheimhoudingsplicht en gaan vertrouwelijk om met alles wat je met hem/haar bespreekt.

Samen met jou gaan ze in gesprek over dit soort vragen om samen te zoeken naar de betekenis ervan. Dat geldt ook voor het doordenken van soms onmogelijke beslissingen waar je voor komt te staan, denk aan wel of niet doorbehandelen, euthanasie of palliatieve sedatie?

De gesprekken vinden plaats op een plek waar je je prettig voelt. Dit kan bij ons in Santpoort, Haarlem of Heemskerk of indien dat voor jou niet prettig is kan het ook bij je thuis. De geestelijk verzorgers zijn aangesloten bij het Landelijke Kwaliteitsregister Geestelijke verzorgers en werken volgens de hierin opgestelde regels: www.skgv-register.nl

Kosten: De eerste vijf gesprekken worden vergoed door een subsidie van de overheid via Questio-CvL (voor 50+ers of mensen die niet meer beter worden en hun naasten).

Wanneer: in overleg, rekening houdend met jouw agenda en die van de geestelijk verzorger.

Wil je graag gesprekken gaan voeren of meer informatie? Vraag de coördinatoren in het Inloophuis of mail naar: info@ipsohuiskennemerland.nl